Shromažďovat, monitorovat a analyzovat údaje o životním prostředí v průmyslu Zajišťovat dodržování předpisů a norem v oblasti životního prostředí Přispívat k udržitelnosti a snižování dopadu na životní prostředí Účastnit se environmentálních auditů a hodnocení Spolupracovat s týmy a komunikovat s regulačními orgány a komunitními skupinami Využívat technologie pro monitorování a sběr dat o životním prostředí

Manpower, s r.o.